Názov prevádzky:
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o.
Sídlo prevádzky:
Gemerská 2
984 01 Lučenec
Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
31641377
Sídlo súdu:
Š. Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020465920
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: