Názov prevádzky:
Autocentrum Bystriansky s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Gemerská 2
SK-98401 Lučenec
Právna forma:
Telefón:
047/433 11 80
Fax:
047/433 10 07
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo konta
IBAN: